Uvod

Molimo pročitajte ove Uvjete korištenja jer se u njima nalaze odredbe koje se primjenjuju na pružanje usluga prijevoza putem naše webstranice www.vip-taxi-rijeka.hr. Oni obuhvaćaju i važne informacije vezane za naše usluge i određene uvjete u odnosu na vaše rezervacije. Treba obratiti posebnu pažnju na našu politiku privatnosti koja određuje način po kojima se odnosimo spram dobivenih informacija o posjetiteljima naše web stranice.

Kako biste zaštitili svoje interese, molimo Vas da pročitate ove Uvjete pažljivo prije nego li na njih pristanete. Ako niste sigurni da li su vaša prava prilikom korištenja naših stranica zaštićena, ili ako želite objašnjenje o njima možete nam se obratiti na E-mail: ili tel. broj: +385.99.700.3041..

"VIP Taxi Rijeka " je web stranica u vlasništvu "VIP-TAXI RIJEKA", OBRTA ZA TAKSI USLUGE, VL.VINKO HLAJ  iz RIJEKE, MIRE RADUNA BAN 5, Matični broj obrta: 91983061, registriranom u Županijskom uredu za gospodarstvo Primorsko-goranske županije, sa sjedištem u Rijeci, MIRE RADUNA BAN 5.

Pristajanjem na ove Uvjete slažete se da će sve obavijesti, sporazumi i druge komunikacije koje vam pružamo elektronskim putem biti napisane u pismenom obliku i razmjenjene putem e-maila.

Pristankom na Uvjete na našoj web stranici, te klikom na link "Prihvaćam uvjete korištenja" Vi ste suglasni da:

  • ste pročitali ove Uvjete i suglasni ste sa njima

  • pristajete na korištenje vaših podataka u skladu s našim pravilima o privatnosti, te dajete svoj pristanak za korištenje kolačića ("cookies") za potrebe prijave i rezervacije prijevoza na našoj web stranici

  • ste stariji od 18 godina te da ćete naše usluge koristiti u dobroj vjeri i isključivo sa osobama koje su odgovarajuće dobi za korištenje naših usluga

Ovim se uvjetima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Internet stranica www.vip-taxi-rijeka.hr može se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Prodavatelj je "VIP-TAXI RIJEKA", a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju, te izvrši rezervaciju i plaćanje putem banke, Virmanom ili gotovinom.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednim od ponuđenih načina plaćanja, te gotovinom.

Naručivanje i rezervacije

Kupac naručuje usluge ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u HRK (hrvatska kuna). Kupac dodatno ima mogućnost prikaza cijena u ostalim važnijim svjetskim valutama.

Usluga se naručuje u elektronskim oblikom. Usluga se smatra naručenom u trenutku kada je kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Osoba koja vrši rezervaciju prijevoza mora biti punoljetna, a rezervacija se obavlja on-line putem naše web stranice. Cijene usluga za sve odabrane prijevoze prikazane su na našoj web stranici i podložne su izmjenama od naše strane kao prijevoznika. Osoba koja ispunjava rezervaciju je odgovorna za točnost osobnih podataka upisanih u obrascu za prijavu i rezervaciju. Rezervacija prijevoza putem Booking servisa mora se izvršiti najmanje 48 sati prije početka samog prijevoza. Za uspješnu rezervaciju potrebno je u formi za rezervaciju upisati naručiteljeve podatke. Kada naručitelj pošalje podatke klikom na gumb "Pošalji", rezervacija će automatski biti zabilježena i naručitelju će biti poslan e-mail sa potvrdom o zaprimljenoj rezervaciji. Osobni podaci koji se tom prilikom upišu u potpunosti su zaštićeni, te jamčimo da na bilo koji način nećemo zloupotrebljavati naručiteljeve osobne podatke. Osoba koja unosi podatke je odgovorna za njihovu ispravnost. Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno upisane ili neistinite podatke unesene u obrascu za prijavu ili rezervaciju prilikom rezervacije prijevoza. Osoba koja unosi podatke za grupne prijevoze također prihvaća ove Uvjete u ime cijele grupe i smatra se nositeljem svih prava i obveza proizašlih iz ovih Uvjeta.

Rezervacija će biti potvrđena kada naručitelj prijevoza izvrši djelomičnu ili cjelokupnu uplatu na naš poslovni račun, a mi mu putem e-maila pošaljemo potvrdu rezervacije sa svim pripadajućim podacima o naručenom prijevozu, te se time smatra da je sklopljen ugovor između naručitelja prijevoza i nas kao prijevoznika. Pisana potvrda uslijediti će e-mailom u roku najkasnije od 48 sati od trenutka zaprimanja rezervacije. Ako naručitelj prijevoza ne primi potvrdu u tom roku molimo da nas o tome odmah obavijesti putem e-maila na: ili našeg korisničkog kontakt telefona: +385.99.700.3041. Naručitelj treba provjeriti potvrdu o zaprimljenoj rezervaciji, te ako postoje neke netočne ili nepotpune informacije molimo da nas se o tome odmah obavijesti. Plaćanje za naručeni prijevoz može se obaviti putem poslovne banke, Virmanom ili gotovinom vozaču po obavljenom prijevozu. Prijevoznik ne mora prihvatiti dobivenu rezervaciju, te će o tome i razlogu neprihvaćanja rezervacije odmah e-mailom obavijestiti naručitelja. U slučaju neprihvaćanja rezervacije nakon izvršene uplate, uplaćeni iznos se vraća naručitelju u cijelosti u roku od 15 dana.

Po obavljenoj rezervaciji naručitelj će na svoju e-mail adresu dobiti potvrdu o obradi zaprimljene rezervacije sa svim detaljima rezervacije. Nakon izvršene uplate na račun prijevoznika naručitelj će dobiti Vaučer potvrdu da je rezervacija odobrena, te je nju naručitelj prijevoza, odnosno putnik dužan pokazati našem vozaču prije početka prijevoza zajedno sa valjanim dokumentom kojim dokazuje svoj identitet. Vaučer potvrda sadrži identifikacijski broj narudžbe koji se može koristi za provjeru statusa rezervacije, za promjenu ili otkazivanje rezervacije, te kao referenca za komunikaciju sa naručiteljem prijevoza.

Osiguranje i vozila

Sva naša vozila kojima se pružaju usluge prijevoza su tehnički ispravna i osigurana u skladu sa zakonima RH. Osiguranje putnika uključeno je u cijenu prijevoza. Prijevoznik se obvezuje da će prijevoz biti obavljen profesionalno i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima RH iz domene prijevoza.

Otkazivanja i promjene od strane naručitelja

Narudžbe zaprimljene putem Booking servisa ne mogu se otkazati u roku manjem od 24 sata od dogovorenog vremena za prijevoz. Naručeni prijevoz koji se otkaže u roku manjem od 24 sata prije rezerviranog vremena naplatiti će se naručitelju prijevoza. Iznos koji će se naplatiti zavisi o troškovima nastalim otkazivanjem prijevoza i ne može biti manji od 150.00 HRK. U slučaju otkazivanja prijevoza od dva do pet dana prije ugovorenog datuma prijevoza naručitelju se vraća uplaćeni iznos umanjen za 150.00 HRK, a u slučaju otkazivanja prijevoza u roku manjem od 12 sati od dogovorenog vremena za prijevoz naručitelju se ne vraća uplaćeni iznos.

U slučaju da putnik nije dostupan na kontakt mobitel ili nije stigao u dogovoreno vrijeme, nakon 30 minuta čekanja izvan rezerviranog vremena rezultirati će zaduženjem naručitelja prijevoza. Iznos koji će se naplatiti u takvoj situaciji zavisi o stvarno nastalim troškovima, udaljenosti prijevoza i drugih troškova nastalih nedolaženjem, ali ne manje od 50 % od dogovorene cijene prijevoza. Prilikom prihvata putnika sa zračne luke odobravamo 45 minuta čekanja za dolazak putnika na Info punkt nakon leta koji je sletio na vrijeme, osim ako naručitelj prijevoza sam odluči svoj dolazak na Info punkt odgoditi prilikom slanja rezervacija (npr."dolazimo na Info punkt nakon 60 minuta"). Ako je vrijeme čekanja duže od 45 minuta zaračunavamo dodatni iznos za takvo čekanje. Naručitelj prijevoza ima obvezu na vrijeme (prije nego je vozilo krenulo na dogovoreno mjesto) nas informirati za slučaj promjene plana putovanja, ili eventualno propuštenog leta, trajekta, broda i sl.. Ako nas na vrijeme obavijestite o novom letu, trajektu, brodu i sl., o promijeni datuma i vremena putovanja, tako odgođeni dolazak nećemo posebno naplatiti. U slučaju da naručitelj prijevoza nije u mogućnosti stupiti u kontakt sa vozačem za naručeni prijevoz molimo da nas što prije kontaktira na kontakt broj mobitela koji je upisan u Vaučer potvrdi.

Naručitelj u svakom trenutku može promijeniti podatke iz rezervacije. Naknada za promjene podataka o prijevozu ne naplaćuje se ako je promjena izvršena dva ili više dana prije prijevoza, dok se za izmjene izvršene u vremenu manjem od dva dana prije prijevoza naplaćuje 150.00 HRK. Ako je cijena novog prijevoza veća od cijene starog, cijena se uvećava za nastalu razliku, dok se kod novog prijevoza čija je cijena manja od cijene starog naručitelju vraća preplaćeni iznos u roku od 30 dana. Ako je prijevoz otkazan dva ili više dana prije ugovorenog datuma prijevoza, te zbog više sile (elementarne nepogode, smrtnog slučaja u užoj obitelji, teške bolesti člana obitelji i sl.) naručitelju se vraća cjelokupni uplaćeni iznos, umanjen za troškove nastale obradom transakcije kod poslovne banke, uz predočenje odgovarajućeg dokaza, odnosno potvrde o razlogu otkazivanja za takav slučaj. U slučaju da naručitelj ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili dijela uplaćenog iznosa po bilo kojoj osnovi, prijevoznik se obvezuje izvršiti povrat u roku od 15 dana.

Odgovornost prijevoznika

Prijevoznik nije odgovoran za kašnjenja u polasku ili dolasku izazvanim nepredvidivim okolnostima, kao što su prometne gužve, krajnje nepogodni vremenski uvjeti, poplave, oluje, požari, potresi i slično (viša sila), niti je u tom slučaju dužan putnicima nadoknaditi štetu. Prijevoznik ne može garantirati vrijeme trajanja prijevoza. Svi podaci o trajanju prijevoza su približni. Putnici koji nakon korištenja naših usluga prijevoza nastavljaju putovanje drugim prijevoznim sredstvima trebali bi ostaviti dovoljno vremena za prijevoz do takvog odredišta, odnosno do polaska drugog prijevoznog sredstva.

U slučaju da prijevoz nije izvršen greškom prijevoznika, prijevoznik se obvezuje isplatiti natrag cjelokupan uplaćeni iznos u roku 15 dana. U slučaju da vozilo kojim će se obaviti prijevoz iz bilo kojeg razloga trenutno nije raspoloživo za odabrani prijevoz ili u slučaju kvara na vozilu tijekom prijevoza, prijevoznik se obvezuje osigurati naručitelju drugo odgovarajuće vozilo.

Ponašanje tijekom prijevoza

Putnicima koji su pod utjecajem alkohola, droge ili drugih nedozvoljenih opojnih sredstava nije dopušten prijevoz u našim vozilima i u tim slučajevima nemaju pravo na povrat uplaćenog iznosa. Putnik koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost vozača, ostalih putnika ili drugih sudionika u prometu biti će udaljen iz vozila, uz odgovarajuću prijavu nadležnim službama za održavanje javnog reda i mira. Pušenje, konzumiranje jela, alkohola ili droga u vozilu je strogo zabranjeno. Izuzetak od ovog pravila su konzumiranje vode i bezalkoholnih pića u plastičnim bocama sa čepom.

Prtljaga

Putnik u pravilu može imati do dva komada prtljage, odnosno putni kovčeg ili torbu i jedan komad ručne prtljage veličine koja je dozvoljena u zračnom prometu. Molimo da prilikom rezervacije navedete vrstu i količinu prtljage za odabrani prijevoz kako bismo Vam mogli osigurati vozilo koje će najbolje odgovarati traženim uvjetima. Prijevoznik nije odgovoran za sadržaj prtljage koju putnici unesu u vozilo.

Prijevoz djece

Djeca mlađa od 12 godina ne mogu koristiti naše uslugu prijevoza bez pratnje odrasle osobe. Za prijevoz djece do 5 godina starosti obvezno je korištenje dječje sjedalice koja zauzima jedno mjesto u vozilu, te se stoga dijete računa kao i odrasli putnik.

Reklamacije

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod ili uslugu koja je tehnički ispravna te odgovara opisu proizvoda ili usluge istaknutoj na www.vip-taxi-rijeka.hr. Slika koja ilustrira proizvod ili uslugu na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda ili usluge te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

Zaštita autorskih prava

Svi sadržaji na ovoj web stranici zaštićeni su i sva su prava pridržana.
Korisnik se obvezuje da neće neovlašteno kopirati i distribuirati sadržaje (slike, tekstove, vrste proizvoda i usluga, ...) na ovoj web stranici, niti koristi za svoje potrebe bilo koji dio tih proizvoda.

Prigovor

Ako niste zadovoljni sa obavljenom uslugom, možete uložiti pisani prigovor na našu adresu: "VIP-TAXI RIJEKA", OBRT ZA TAKSI USLUGE, VL.VINKO HLAJ,  RIJEKA, MIRE RADUNA BAN 5, ili ga poslati na E-mail: , odnosno zatražiti povrat dijela uplaćenog iznosa uz navođenje opravdanog razloga. Prijevoznik se obvezuje sve prigovore razmotriti i donijeti odluku o njima u roku od 30 dana. Prigovori se moraju dostaviti unutar 48 sati od završetka prijevoza. Neutemeljeni i nepravovremeni prigovori neće se razmatrati.

Općenito

"VIP-TAXI RIJEKA" zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila. Sve promjene primijenit će se na korištenje web stranice www.vip-taxi-rijeka.hr. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupnje.

Usluge koje Vam pruža "VIP-TAXI RIJEKA" ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim web stranicama. "VIP-TAXI RIJEKA" nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom korištenja servisa na našoj web stranici.

Iako "VIP-TAXI RIJEKA" nastoji dati najbolju moguću uslugu, ne možemo Vam garantirati da će usluge koje nudimo na našoj web stranici odgovarati Vašim potrebama. "VIP-TAXI RIJEKA" također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail: kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Sudska nadležnost

Sva sporna pitanja koja mogu nastati nepridržavanjem odredbi iz ovih Uvjeta od bilo koje strane najprije će se pokušati riješiti mirnim putem, odnosno sklapanjem nagodbe i dogovorom ugovornih strana izvan suda. U protivnom ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.